Den här artikeln gäller endast delade enheter.

Som standard raderas dina whiteboardtavlor och webbdata automatiskt varje dag vid midnatt. Fråga din systemadministratör om den automatiska rensningen är inaktiverad eller inställd att ske vid en annan tidpunkt.

1

När du är redo att avsluta sessionen knackar du på Avsluta session längst ner på startskärmen.


 

Du kan också avsluta sessionen genom att trycka på hemknappen i några sekunder.

2

Du kan bestämma om du vill rensa alla whiteboardtavlor, alla webbplatsdata eller både och. Observera att om du tar bort webbplatsdata endast Webex Boards användare som använder webbmotorn.

1

När du är redo att avsluta din session knackar du på enhetens namn i det övre vänstra hörnet och väljer Avsluta session.


2

Du kan bestämma om du vill rensa alla whiteboardtavlor, alla webbplatsdata eller både och. Observera att om du tar bort webbplatsdata visas endast på enheter som använder webbmotorn.

  1. När du är redo att avsluta sessionen sveper du från skärmens högra sida och trycker sedan på Avsluta session.  2. Du kan bestämma om du vill rensa alla whiteboardtavlor, alla webbplatsdata eller både och. Observera att om du tar bort webbplatsdata visas endast på enheter som använder webbmotorn.