Ten artykuł dotyczy tylko urządzeń współużytkowanych .

Domyślnie tablice i dane internetowe są automatycznie usuwane codziennie o północy. Zapytaj administratora systemu, czy automatyczne czyszczenie jest wyłączone lub ustawione na inny czas.

1

Gdy wszystko będzie gotowe do zakończenia sesji, stuknij opcję Zakończ sesję u dołu ekranu głównego.


 

Możesz również zakończyć sesję, naciskając przycisk Początek przez kilka sekund.

2

Możesz zdecydować, czy chcesz wyczyścić wszystkie tablice, wszystkie dane witryny, czy oba te elementy. Należy pamiętać, że usuwanie danych witryny pojawia się tylko na tablicach Webex korzystających z silnika internetowego.

1

Gdy wszystko będzie gotowe do zakończenia sesji, stuknij nazwę urządzenia w lewym górnym rogu i wybierz pozycję Zakończ sesję.


2

Możesz zdecydować, czy chcesz wyczyścić wszystkie tablice, wszystkie dane witryny, czy oba te elementy. Pamiętaj, że usuwanie danych witryny pojawia się tylko na urządzeniach korzystających z aparatu internetowego.

  1. Gdy wszystko będzie gotowe do zakończenia sesji, szybko przesuń od prawej strony ekranu, a następnie naciśnij pozycję Zakończ sesję.  2. Możesz zdecydować, czy chcesz wyczyścić wszystkie tablice, wszystkie dane witryny, czy oba te elementy. Pamiętaj, że usuwanie danych witryny pojawia się tylko na urządzeniach korzystających z aparatu internetowego.