1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Klikk Katalogi den kallende brukerportalen .

3

Velg kategorien Mine kontakter .

4

Skriv inn navnet og telefonnummeret til kontakten som skal legges til.

5

(Valgfritt) Velg et hurtigoppringingsnummer fra rullegardinlisten.


 

Du kan angi opptil 100 (00-99) hurtigoppringingskoder for de ofte kalte numrene. Hurtigoppringingene du oppretter her, synkroniseres ikke med hurtigoppringingene du oppretter på IP-bordtelefonen, men de kan ringes fra bordtelefonen.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se denne videodemonstrasjonen om hvordan du administrerer kontakter i katalogen i brukerportalen for samtaler.

Hva nå?

Hvis du vil ringe til en hurtigoppringingskontakt, ringer du #, etterfulgt av hurtigoppringingskoden og deretter #. Dette kan gjøres på bordtelefonen, Webex eller Webex Calling.