1

Åpne Webex Meetings-skrivebordsappen på Windows- eller Mac-datamaskinen.

2

Velg Koble til en enhet og velg Webex-deling -enheten du vil bruke.

3

Hvis du vil koble til en Webex-deling -enhet under et møte, velger du Koble til .

4

Velg Del skjerm .

5

Hvis du bruker WBS33.7 eller senere og deler videoer, animasjoner eller dynamisk innhold, optimaliserer du innholdet for bevegelse og video:

  1. Velg Optimaliser for bevegelse og video .

    Hvis du ikke optimaliserer for bevegelse og video, optimaliseres innholdet for tekst og bilder, akkurat som det var da du delte innhold i tidligere versjoner av Webex Meetings.

  2. Sjekk Del datamaskinens lyd avmerkingsboks hvis du vil la alle høre lyd fra datamaskinen via videoenhet. Vi anbefaler dette alternativet hvis du deler en video eller animasjon som har lyd.

    Første gang du velger å dele datamaskinens lyd, vises en melding der du blir spurt om du vil installere en utvidelse.

    Velg Installer og følg instruksjonene på skjermen, eller velg Ikke nå .

6

Velg innholdet du vil dele.

7

Hvis du delte datamaskinens lyd i trinn 4, velger du taleren i Webex Meetings -skrivebordsappen for å justere volumet på videoenhet eksternt.

Dialogboksen Tilkoblet