1

Logg på Control Hub-organisasjonen ved hjelp av https://admin.webex.com, og gå til Rapporter-siden.

2

Klikk kategorien Klassiske rapporter .

3

Klikk Innspillingsbruk under Vanlige rapporter.

4

Velg start- og sluttdatoene for rapporten.

5

(Valgfritt) Hvis du vil vise en rapport for en bestemt innspilling, skriver du inn hele eller deler av emnenavnet i Innspillingsnavn-feltet .

Når du skriver inn en tekststreng, kan du bruke jokertegn. Eksempler: * eller ?

6

(Valgfritt) Hvis du vil kjøre en rapport om møtene som en bestemt bruker var vert for, skriver du inn vertsbrukernavnet i feltet Vertsbrukernavn .

Rapportdata er bare tilgjengelig for økter utført opptil tre måneder før gjeldende dato.

7

Hvis du vil sortere rapporten etter dato, emne, brukernavn eller starttidspunkt, velger du sorteringsvilkårene på rullegardinmenyen Sorter resultater etter.

8

Hvis du vil vise rapporten, velger du Vis rapport . Hvis du vil eksportere rapporten i CSV-format, velger du Eksporter rapport .