1

Zaloguj się do organizacji Control Hub za pomocą programu https://admin.webex.com, a następnie przejdź do strony Raporty.

2

Kliknij kartę Raporty klasyczne .

3

W sekcji Typowe raporty kliknij pozycję Nagrywanie użycia.

4

Wybierz daty rozpoczęcia i zakończenia raportu.

5

(Opcjonalnie) Aby wyświetlić raport dotyczący określonego nagrania, w polu Nazwa nagrania wprowadź całość lub część nazwy tematu.

Po wprowadzeniu ciągu tekstowego można użyć symboli wieloznacznych. Przykłady: * lub ?

6

(Opcjonalnie) Aby uruchomić raport o spotkaniach zorganizowanych przez określonego użytkownika, wprowadź nazwę użytkownika hosta w polu Nazwa użytkownika hosta .

Dane raportu są dostępne tylko dla sesji przeprowadzonych do trzech miesięcy przed bieżącą datą.

7

Aby posortować raport według daty, tematu, nazwy użytkownika lub godziny rozpoczęcia, z menu rozwijanego Sortuj wyniki według wybierz kryteria sortowania.

8

Aby wyświetlić raport, wybierz wyświetl raport . Aby wyeksportować raport w formacie CSV, wybierz eksportuj raport .