Hvis du viser selvvisningsvideoen din med de andre miniatyrbildevideoene, kan du se visningen av deg som andre ser.

Selvvisning med andre

Hvis du foretrekker det, kan du vise selvvisningsvideoen separat i et flytende vindu.

Selvvisning i flytende vindu

For Webex Meeting- og Webex-hendelser kan du minimere selvvisningsvideoen når den flyter, hvis du ikke trenger å se deg selv. Klikk Minimer selvvisningsvideoen Minimer selvvisningsvideoen min. Andre fortsetter å se videoen din med videoene til de andre deltakerne.

Når selvvisningsvideoen flyter for Netteks appmøter, kan du feste den på plass når selvvisningsvideoen flyter. Flytt videoen dit du vil ha den på skjermen, og klikk Fest video .

Før du begynner

For Webex-møter og Webex-hendelser er denne funksjonen tilgjengelig på WBS40.8-områder og senere. Hvis du vil finne ut hvilken versjon av Webex Meetings eller Webex Events du bruker, kan du se Finne versjonsnummeret for Cisco Webex Meetings .

1

Hvis du vil flyte selvvisningsvideoen din, klikker du videoalternativer > Vis selvvisningen min i et flytende vindu i selvvisningsvideoen.

Vise min egenvisning i et flytende vindu
2

Hvis du vil vise selvvisningsvideoen din med miniatyrbildevideoene til de andre deltakerne, klikker du Videoalternativer > Vis min selvvisning med andre videoer i selvvisningsvideoen din.

Vis videoen min med andre videoer