Når folk bruker datamaskinen, vises tilgjengeligheten som aktiv i Webex App på Windows eller Mac. Når de er borte fra datamaskinen, viser Webex App når de sist var aktive.

Når folk sender eller leser nye meldinger i appen, vises tilgjengeligheten som aktiv i Webex-appen på iPhone, iPad eller Android. Når de er borte fra appen, viser Webex App når de sist var aktive.

Du kan bare se tilgjengeligheten til personer i organisasjonen. Du kan se informasjon om tilgjengelighet for noen når du ser profilbildet deres: Når du sender dem meldinger, kan du se dem på et Space eller søke etter dem.

Webex-appen på datamaskiner, mobilenheter og internett

Nedenfor finner du tilgjengelighetsinformasjonen du ser på profilbildet i Webex App for skrivebord, mobil og internett, i den rekkefølgen tilgjengelighetsstatuser vises.

I et møte overstyres for eksempel Aktiv.

  • Fly – Fraværsmeldingen er angitt i Microsoft Outlook.

  • Rødt ikon: Ikke forstyrr.

  • Pil – Dele en skjerm eller et program.

  • Møte – I et møte.

  • Ring – I en samtale.

  • Grønt ikon – Aktivt i løpet av de siste 10 minuttene.

  • Klokke – Ikke aktiv.


Webex App undertrykker varsler for innkommende meldinger eller anrop når folk deler skjermen eller programmet mens de er i en samtale eller på et møte.