Du kan tilpasse registreringsskjemaet som registranter gir informasjon om for en bestemt hendelse. Når du tilpasser skjemaet, kan du velge hvilke standardalternativer du vil vise i skjemaet, og opprette egendefinerte alternativer.

En hendelsesvert kan endre informasjonen som vises i standard registreringsskjema når du planlegger en hendelse på siden Tilpass registreringsspørsmål.

1

Gå til Tjenester i kundevisningen i https://admin.webex.com .

2

Velg Områder under Møte , velg området, og klikk deretter Konfigurer område .

3

Velg Registreringsskjema under Webex-hendelser (klassisk).

4

Under Standardalternativer velger du hvert alternativ du vil kreve i registreringsskjemaet.

5

(Valgfritt) Legg til egendefinerte alternativer i skjemaet under Mine egendefinerte alternativer ved å velge ett av følgende:

  • Tekstboks : Åpner siden Legg til tekstboks , der du kan angi tekstbokser som skal vises i registreringsskjemaet.

  • Avmerkingsbokser : Åpner siden Legg til avmerkingsbokser , der du kan angi avmerkingsbokser som vises i registreringsskjemaet.

  • Alternativknapper : Åpner siden Legg til alternativknapper , der du kan angi alternativknapper som vises i registreringsskjemaet.

  • Rullegardinliste : Åpner siden Legg til rullegardinliste , der du kan angi en rullegardinliste som vises i registreringsskjemaet.

  • Registreringsspørsmål : Åpner siden Legg til fra mine registreringsspørsmål, der du kan velge spørsmålene som vises i registreringsskjemaet.

6

Merk av for alternativene du vil gjøre nødvendige i skjemaet.

7

Velg Lagre .