Du kan anpassa registreringsformuläret där registrerade användare tillhandahåller information för en specifik händelse. När du anpassar formuläret kan du välja vilka standardalternativ som du vill ska visas på formuläret och skapa anpassade alternativ.

En händelsens värd möte kan ändra informationen som visas i standardformuläret för registrering när du schemalägger en händelse på sidan Anpassa registreringsfrågor.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till Tjänster .

2

Under Möte väljer du Webbplatser , väljer din webbplats och klickar sedan på Konfigurera webbplats .

3

Under Webex Events (Klassisk)väljer du Registreringsformulär .

4

Under Standardalternativ väljer du de alternativ som du vill ska vara tillgängliga på registreringsformuläret.

5

(Valfritt) Under Mina anpassade alternativ lägger du till anpassade alternativ på formuläret genom att välja något av följande:

  • Textruta : Öppnar sidan Lägg till textruta där du kan ange textrutor som visas på registreringsformuläret.

  • Kryssrutor: Öppnar sidan Lägg till kryssrutor där du kan ange vilka kryssrutor som visas på registreringsformuläret.

  • Alternativknappar: Öppnar sidan Lägg till alternativknappar där du kan ange vilka alternativknappar som visas på registreringsformuläret.

  • Rullningslist: Öppnar sidan Lägg till rullningslist där du kan ange en listruta som visas på inskrivningsformuläret.

  • Registreringsfrågor: Öppnar sidan Lägg till från mina registreringsfrågor där du kan välja frågorna som visas på registreringsformuläret.

6

Välj kryssrutan för alternativen som du vill göra obligatoriska på formuläret.

7

Välj Spara .