Obrazac za registraciju na osnovu kojeg registranti pružaju informacije za određeni događaj možete prilagoditi. Prilikom prilagođavanja obrasca možete odabrati standardne opcije koje želite da se pojave u obrascu i kreirati prilagođene opcije.

Domaćin događaja može da promeni informacije koje se pojavljuju u podrazumevanom obrascu za upis prilikom zakazivanja događaja na stranici "Prilagođavanje pitanja o registraciji".

1

Iz prikaza klijenta u https://admin.webex.com programu , idite na usluge .

2

U okviru Sastanak izaberite stavku Lokacije , odaberite lokaciju, a zatim kliknite na dugme Konfiguriši lokaciju .

3

U okviru Webex događaji (klasični)izaberite Registracioni obrazac .

4

U okviru Standardne opcije izaberite svaku opciju koju želite da zahtevate u registracionom obrascu.

5

(Opcionalno) U okviru Moje prilagođene opcije dodajte prilagođene opcije obrascu tako što ćete izabrati neku od sledećih opcija:

  • Okvir za tekst : Otvara stranicu "Dodavanje okvira za tekst" na kojoj možete da navedete okvire za tekst koji se pojavljuju u obrascu za upis.

  • Polja za potvrdu : Otvara stranicu "Dodavanje polja za potvrdu" na kojoj možete da navedete polja za potvrdu koja se pojavljuju u obrascu za upis.

  • Dugmad opcije : Otvara stranicu "Dodavanje dugmadi opcije" na kojoj možete da navedete dugmad opcije koja se pojavljuju u obrascu za upis.

  • Padajuća lista : Otvara stranicu "Dodavanje padajuće liste" na kojoj možete da navedete padajuću listu koja se pojavljuje u obrascu za upis.

  • Pitanja o registraciji : Otvara stranicu "Dodaj iz mojih pitanja o registraciji", gde možete izabrati pitanja koja se pojavljuju u registracionom obrascu.

6

Potvrdite izbor u polju za potvrdu za opcije koje želite da učinite potrebnim u obrascu.

7

Izaberite sačuvaj .