Velg ett av følgende alternativer:

  • Utføre et anrop – Gå til den aktive linjen , velg sjefens linje fra listen, og fortsett deretter med et video- eller lydanrop. Linjene kan enkelt identifiseres av de tilknyttede telefonnumrene og beskrivelsene.

    Når du har gjort et valg, bruker alle utgående samtaler du foretar, den nye aktive linjen. Du kan når som helst endre den aktive linjen på nytt.

    Anropet foretas ved hjelp av sjefens innringer-ID.

  • Svare på et anrop – Når du får et innkommende anrop, inneholder varselet en beskrivelse som forteller deg at anropet er ment for sjefen din. Du kan velge om du vil svare på eller avslå samtalen. Når du har svart på anropet, kan du håndtere anropet på samme måte som du håndterer andre anrop. Du kan for eksempel gjøre det til en telefonkonferanse, sile anropet og deretter, hvis aktuelt, overføre anropet til sjefen din.