Wybierz łącze lub obraz nagrania opublikowany w przestrzeni, a następnie odtwórz nagranie z przeglądarki internetowej.

Obraz nagrywania zawiera tytuł spotkania, datę, godzinę, czas trwania i hasło do nagrywania.


 

W przypadku spotkań standardowych webex lub spotkań w pokoju osobistym host otrzymuje wiadomość e-mail z linkiem do nagrania i może udostępniać je innym uczestnikom. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pobieranie i odtwarzanie nagrań spotkań Cisco Webex.