Webex Assistant for Devices jest dostępne na:

  • Urządzeniach serii Room

  • Webex Board

  • Desk Pro

Aby korzystać z Webex Assistant for Devices, musi być ono włączone w Twojej organizacji.

Za pomocą narzędzia Webex Assistant można dołączać do spotkań, dzwonić do pokoi osobistych, sterować urządzeniem i wykonywać wiele innych czynności. Aby rozpocząć korzystanie z Webex Assistant, powiedz „OK Webex...” i swoje polecenie. Aby zamknąć program Webex Assistant, powiedz „Dismiss”.

Aby w pełni wykorzystać możliwości aplikacji Webex Assistant, podłącz aplikację Webex do urządzenia w pokoju lub tablicy, aby uzyskać spersonalizowaną obsługę. Więcej informacji na temat podłączania aplikacji Webex do urządzenia pokojowego lub tablicy można znaleźć w części Wybór urządzenia Cisco Webex do współpracy z aplikacją Cisco Webex.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów użycia programu Webex Assistant. Wszystkie polecenia głosowe Webex Assistant działają podobnie do przykładów , które można znaleźć w tym artykule. Pełna lista dostępnych poleceń znajduje się w artykule Rozpoczęcie pracy z Webex Assistant.


Asystent Webex nie odpowiada, gdy urządzenie jest wyciszone. Aby nadal z niego korzystać, usuń wyciszenie urządzenia za pomocą kontrolera Touch 10 lub Webex Board.

Jeśli dostępny jest kontroler Touch 10, można włączać i wyłączać proaktywne podpowiedzi z poziomu pojedynczego urządzenia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części Włączanie i wyłączanie funkcji Proaktywne dołączanie dla aplikacji Webex Assistant.

Aby korzystać z proaktywnego dołączania, sala konferencyjna musi być dodana w zaproszeniu w taki sam sposób, w jaki włącza się spotkania One Button to Push . Przeczytaj tutaj, jak zaplanować spotkanie Webex z poziomu kalendarza.

1

Jeśli sala jest zarezerwowana na spotkanie, Webex Assistant zapyta, czy chcesz do niego dołączyć.

Prośba o dołączenie do spotkania jest dostępna na 30 sekund przed planowanym rozpoczęciem spotkania. Znika po 5 minutach od planowanego czasu rozpoczęcia.

2

Aby dołączyć do spotkania, powiedz „Yes” or „Joinö, a urządzenie dołączy do spotkania. Jeśli nie chcesz się dołączać, powiedz „Dismiss”.1

Użyj słowa wybudzenia „OK Webex”, aby rozpocząć polecenie. Jeśli chcesz zadzwonić do kogoś używając jego imienia, powiedz „OK Webex, call Barbara”.


 

Możesz również zadzwonić używając numeru lub wpisując nazwę. Powiedz „OK Webex, call B-A-R-B-A-R-A”.

Można dzwonić tylko na lokalne numery telefonów. Numery wewnętrzne i inne numery wewnętrzne nie są obsługiwane.2

Webex Assistant pokazuje opcje z katalogu. Albo przewiń propozycje, mówiąc „Show me more”, albo wybierz opcję i powiedz „Option 1”.3

Po wybraniu opcji Webex Assistant rozpoczyna połączenie z daną osobą.


Możesz dołączyć do Pokoi osobistych tylko osób z Twojej organizacji.

1

Powiedz „OK Webex, join Barbara's Personal Room”.


2

Webex Assistant udostępnia opcje oparte na użytej nazwie. Znajdź tę, do której chcesz się przyłączyć i powiedz „Opcja 1”.


Asystent Webex łączy się z pokojem osobistym.3

Na panelu Touch 10 lub Webex Board zaznacz, że nie jesteś gospodarzem i zostaniesz dodany do spotkania.

Aby dołączyć do spotkania w pokoju osobistym (PMR), musisz być połączony z urządzeniem za pomocą aplikacji Webex.

1

Powiedz „OK Webex, join my Personal Room”.


2

Webex Assistant prosi o potwierdzenie, że chcesz dołączyć do tego pokoju. Powiedz „Yes”.


Asystent Webex dołącza do Twojego Pokoju osobistego.3

Na panelu Touch 10 lub Webex Board zaznacz, że jesteś gospodarzem i wprowadź kod PIN. Rozpocznie się spotkanie.

1

Aby sprawdzić, w czym może Ci pomóc Asystent Webex, zapytaj „OK Webex, what can you do?”.


Aby przewijać elementy, przesuń palcem po ekranie urządzenia Touch 10 lub Webex Board.

2

Gdy znajdziesz zadanie, które chcesz wykonać, rozpocznij polecenie głosowe od „OK Webex...”.

Jeśli chcesz zamknąć menu Pomoc, powiedz „Dismiss”.