Jak edytować zaplanowane spotkanie?

Możesz wprowadzać zmiany w spotkaniach, które zostały już zaplanowane.

Jak edytować zaplanowane spotkanie?

Jak wprowadzić zmiany we wcześniej zaplanowanym spotkaniu w witrynie sieci Web?

Jak zmienić hasło do spotkania?

Jak zmienić zaplanowaną datę spotkania?

Jak edytować godzinę rozpoczęcia spotkania?

Aby edytować spotkanie zaplanowane w witrynie sieci Web:

 1. Zaloguj się do witryny Webex. (Przykład: SITENAME.webex.com)
 2. Wybierz kartę Spotkania.
Obraz dodany przez użytkownika
 1. Kliknij link tematu spotkania, które chcesz zmodyfikować.
Obraz dodany przez użytkownika
 1. Wybierz pozycję Edytuj.
Obraz dodany przez użytkownika
 1. Wprowadź żądane zmiany w spotkaniu.
  • Uwaga: W przypadku dodawania kolejnych uczestników do spotkania, dołącz nowych uczestników do istniejącej listy; usunięcie pierwotnych uczestników z listy może spowodować, że otrzymają oni powiadomienia o odwołaniu spotkania. 
 2. Kliknij przycisk Zapisz.
 • Uwaga: Po dodaniu nowych uczestników lub wprowadzeniu innych zmian, po kliknięciu przycisku Zapisz, zostaniesz poproszony o wysłanie zaktualizowanych informacji.
Obraz dodany przez użytkownika
Uwaga:
 • Spotkania nie można edytować, jeśli jest ono obecnie w toku.
 • Zaktualizowane zaproszenie na spotkanie jest wysyłane do wszystkich zaproszonych osób po zapisaniu zmian.
 • Kroki opisane w tym artykule dotyczą spotkań zaplanowanych w witrynie sieci Web.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły
Powiązane artykuły strzałka w górę rozwinięte