Jak edytować zaplanowane spotkanie?

Możesz wprowadzać zmiany w spotkaniach, które zostały już zaplanowane.

Jak edytować zaplanowane spotkanie?

Jak wprowadzić zmiany we wcześniej zaplanowanym spotkaniu w witrynie sieci Web?

Jak zmienić hasło do spotkania?

Jak zmienić zaplanowaną datę spotkania?

Jak edytować godzinę rozpoczęcia spotkania?

Aby edytować spotkanie zaplanowane w witrynie sieci Web:

 1. Zaloguj się do witryny Webex. (Przykład: SITENAME.webex.com)
 2. Wybierz kartę Kalendarz .
Obraz dodany przez użytkownika
 1. Z menu rozwijanego wybierz Moje spotkania, a następnie kliknij link tematu spotkania, które chcesz zmodyfikować.
Obraz dodany przez użytkownika
 1. Wybierz pozycję Edytuj.
Obraz dodany przez użytkownika

Uwaga: Spotkania zaplanowane z Microsoft Outlook, Webex App lub dowolnej innej platformy mogą być edytowane tylko z odpowiedniej platformy. Przycisk Edytuj nie będzie dostępny dla takich spotkań.Obraz dodany przez użytkownika
Webex App | Aktualizowanie spotkania
Edytowanie spotkania | Microsoft Outlook
 1. Wprowadź żądane zmiany w spotkaniu.
  • Uwaga: W przypadku dodawania kolejnych uczestników do spotkania, dołącz nowych uczestników do istniejącej listy; usunięcie pierwotnych uczestników z listy może spowodować, że otrzymają oni powiadomienia o odwołaniu spotkania. 
 2. Kliknij przycisk Zapisz.
 • Uwaga: Po dodaniu nowych uczestników lub wprowadzeniu innych zmian, po kliknięciu przycisku Zapisz, zostaniesz poproszony o wysłanie zaktualizowanych informacji.
Obraz dodany przez użytkownika
Uwaga:
 • Spotkania nie można edytować, jeśli jest ono obecnie w toku.
 • Zaktualizowane zaproszenie na spotkanie jest wysyłane do wszystkich zaproszonych osób po zapisaniu zmian.
 • Kroki opisane w tym artykule dotyczą spotkań zaplanowanych w witrynie sieci Web.
 • Spotkań zaplanowanych z programu Outlook nie można edytować z witryny Webex.
Czy ten artykuł był pomocny?