Dzięki aplikacji Webex Assistant for Devices można korzystać z urządzeń Cisco Webex Boards, Desk Pro i Room Series bez użycia rąk. Po prostu używaj głosu do inicjowania zadań bez potrzeby szukania kontrolera dotykowego. Aby korzystać z Webex Assistant for Devices, musi być ono włączone w Twojej organizacji.

Webex Assistant for Devices jest dostępny w języku angielskim, francuskim i hiszpańskim. Język Asystenta Webex zależy od tego, jaki język jest ustawiony dla danego urządzenia.

Korzystanie z Asystenta Webex można rozpocząć od wypowiedzenia słowa „OK Webex...” i polecenia. Aby zamknąć program Webex Assistant, powiedz „Dismiss”.

Rozpoczęcie korzystania z Asystenta Webex dla urządzeń

Aby dowiedzieć się więcej o sposobie korzystania z aplikacji Webex Assistant, zobacz Używanie aplikacji Webex Assistant for Devices do sterowania urządzeniami w pokoju.

Aby zapoznać się z podstawowymi funkcjami Asystenta Webex, można sprawdzić i wydrukować dwustronicową skróconą instrukcję obsługi w formacie PDF.

Chcesz włączyć Asystenta Webex dla urządzeń w swojej organizacji?

Aby używać aplikacji Webex Assistant for Devices w organizacji, należy ją skonfigurować w Cisco Webex Control Hub. Aby dowiedzieć się więcej o konfiguracji i wymaganiach, zobacz Włącz Cisco Webex Assistant dla urządzeń.

Aby uzyskać więcej materiałów, którymi można podzielić się z pracownikami organizacji, zapoznaj się z zestawem narzędzi Webex Assistant for Devices.

Co można zrobić z aplikacją Webex Assistant dla urządzeń

Informacje o rezerwacji i pokoju

Rozpoczęcie spotkania

Elementy sterujące spotkaniem

Więcej poleceń

Sprawdź czas

Proaktywne dołączanie: Otrzymuj podpowiedzi, aby dołączyć do zaplanowanych spotkań

Uruchamianie i zatrzymywanie przewodowego udostępniania ekranu

Wyślij opinię

Sprawdź datę

Połączenia wg nazwy

Rozpoczynanie lub zatrzymywanie nagrywania spotkań

Dowiedz się, co potrafi Webex Assistant

Sprawdź nazwę pokoju

Połączenie według numeru

Głośność: regulacja głośności, ustawienie poziomu domyślnego, wyciszenie mikrofonu

Wyświetl kalendarz pokoju w danym dniu

Włączenie się do zaplanowanego spotkania

Włączanie lub wyłączanie widoku własnego

Sprawdź, kiedy pokój jest dostępny w danym dniu

Dołącz do pokoju osobistego

Włącz lub wyłącz funkcję śledzenia prelegenta przez urządzenie

Rezerwowanie pokoju na spotkanie

Dołącz do pokoju osobistego innej osoby

Włączanie i wyłączanie funkcji Nie przeszkadzać

Wydłużenie czasu rezerwacji sal konferencyjnych

Odrzucanie lub przyjmowanie połączenia przychodzącego.

Zakończ połączenie lub spotkanie