Status poza biurem można zobaczyć tylko w Webex:

  • Po ustawieniu odpowiedzi automatycznych poza biurem w programie Microsoft Outlook lub odpowiedzi poza biurem lub wakacji w Kalendarzu Google zobacz Odpowiedź poza biurem lub na wakacje w Gmailu, aby uzyskać więcej informacji.

    To nie jest to samo, co wybranie opcji Poza biurem podczas planowania spotkania lub spotkania.

  • Gdy kalendarz jest zintegrowany z cisco Webex

Jeśli nie masz pewności co do konfiguracji, skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać pomoc.

Przejdź do programu Microsoft Outlook lub Kalendarza Google, aby ustawić odpowiedzi automatyczne.

Twój status w webexie jest automatycznie aktualizowany w ciągu 20 minut, a twoje zdjęcie profilowe jest wyświetlane w ten sposób: .

Osoby w organizacji zobaczą Twój status:

  • Kiedy cię @mention.

  • Gdy zobaczą Twoje imię i nazwisko na liście spacji.

  • Pod Twoim imieniem i nazwiskiem, gdy wiadomości bezpośrednio.

  • Gdy zobaczą Twoje imię i nazwisko na liście Osób spacji.

  • Na liście wyników podczas wyszukiwania twojego imienia i nazwiska.