Przed rozpoczęciem

Jeśli chcesz nawiązywać połączenia z programu Microsoft Outlook, wykonaj czynności opisane w programie Połącz konto programu Microsoft Outlook.

W przeglądarce lub innej aplikacji, takiej jak Microsoft Outlook dla systemu Windows, kliknij numer telefonu osoby, aby rozpocząć połączenie w webex.

Na przykład w programie Outlook dla systemu Windows możesz kliknąć numer osoby w wiadomości e-mail lub najechać kursorem na wizytówkę i kliknąć przycisk .

W przeglądarce możesz kliknąć numer wyświetlany w wynikach wyszukiwania lub w określonej witrynie sieci Web.


 

Po nawiązaniu połączenia może być trzeba ustawić webex jako domyślną aplikację do dzwonienia po kliknięciu numeru telefonu osoby, do której chcesz zadzwonić.

Przed rozpoczęciem

W przeglądarce lub innej aplikacji, takiej jak Microsoft Outlook dla komputerów Mac, kliknij numer telefonu danej osoby, aby rozpocząć połączenie w webex.

Na przykład w programie Outlook dla komputerów Mac możesz kliknąć numer telefonu danej osoby w wiadomości e-mail lub najechać kursorem na wizytówkę i kliknąć przycisk .

W przeglądarce możesz kliknąć numer wyświetlany w wynikach wyszukiwania lub w określonej witrynie sieci Web.