Pre nego što počneš

Ako želite da telefonirate iz programa Microsoft Outlook, sledite korake u alatki "Povezivanje Microsoft Outlook naloga".

Iz pregledača ili druge aplikacije kao što je Microsoft Outlook for Windows kliknite na broj telefona osobe da biste započeli poziv u aplikaciji Webex.

Na primer, u programu Outlook for Windows možete da kliknete na broj osobe u e-poruci ili da zadržite pokazivač iznad njene kontakt kartice i kliknete na dugme .

U pregledaču možete da kliknete na broj koji se pojavljuje u rezultatima pretrage ili na određenoj Veb lokaciji.


 

Kada pozovete, možda ćete morati da postavite Webex App kao podrazumevanu aplikaciju za pozivanje nakon što kliknete na broj telefona osobe koju želite da pozovete.

Pre nego što počneš

Iz pregledača ili druge aplikacije kao što je Microsoft Outlook for Mac kliknite na broj telefona osobe da biste započeli poziv u webex aplikaciji.

Na primer, u programu Outlook for Mac možete da kliknete na broj telefona osobe u e-poruci ili da zadržite pokazivač iznad njene kontakt kartice i kliknete na dugme .

U pregledaču možete da kliknete na broj koji se pojavljuje u rezultatima pretrage ili na određenoj Veb lokaciji.