Przed rozpoczęciem

Jeśli chcesz nawiązywać połączenia z programu Microsoft Outlook, wykonaj kroki opisane w temacie Łączenie konta programu Microsoft Outlook.

W przeglądarce lub innej aplikacji, takiej jak Microsoft Outlook dla systemu Windows, kliknij numer telefonu osoby, aby rozpocząć połączenie w aplikacji Webex.

Na przykład w programie Outlook dla systemu Windows można kliknąć numer osoby w wiadomości e-mail lub umieścić wskaźnik myszy na jej wizytówce i kliknąć pozycję .

W przeglądarce możesz kliknąć numer wyświetlany w wynikach wyszukiwania lub w określonej witrynie.


 

Podczas nawiązywania połączenia może być konieczne ustawienie aplikacji Webex jako domyślnej aplikacji do nawiązywania połączeń po kliknięciu numeru telefonu osoby, do której chcesz zadzwonić.

Przed rozpoczęciem

W przeglądarce lub innej aplikacji, takiej jak Microsoft Outlook dla komputerów Mac, kliknij numer telefonu osoby, aby rozpocząć połączenie w aplikacji Webex.

Na przykład w programie Outlook dla komputerów Mac można kliknąć numer telefonu osoby w wiadomości e-mail lub umieścić wskaźnik myszy na jej wizytówce i kliknąć pozycję .

W przeglądarce możesz kliknąć numer wyświetlany w wynikach wyszukiwania lub w określonej witrynie.