Webex | Dołączanie do spotkania

Webex | Dołączanie do spotkania

Możesz dołączyć do spotkania na różne sposoby w Webex Teams, co pozwala wybrać metodę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

15 paź 2021
Webex | Dołączanie do spotkania z poziomu powiadomienia o spotkaniu

Dzięki aplikacji Webex na ekranie pojawi się powiadomienie o spotkaniu na 5 minut przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia spotkania. Powiadomienia o spotkaniach są wyświetlane dla zaplanowanych spotkań standardowych Cisco Webex, spotkań w pokoju osobistym i spotkań zespołu. Powiadomienia o zaplanowanych spotkaniach są dostępne tylko wtedy, gdy korzystasz z hybrydowej usługi kalendarza i programu Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 lub Kalendarza Google dla G Suite.

Możesz wybrać, kiedy chcesz otrzymywać powiadomienia o zaplanowanych spotkaniach lub wyłączyć je, przechodząc do swojego zdjęcia profilowego i wybierając Ustawienia > Powiadomienia w systemie Windows lub Preferencje > Powiadomienia na Macu.

1

Kliknij dowolne miejsce w powiadomieniu, aby dołączyć do spotkania. Możesz też kliknąć przycisk Odłznaj, aby otrzymać przypomnienie o godzinie rozpoczęcia spotkania lub przestać otrzymywać przypomnienia.

Powiadomienie o spotkaniu

Powiadomienie o spotkaniu zawiera nazwę spotkania i odliczanie czasu do rzeczywistej godziny rozpoczęcia.

Typ spotkania, do którego dołączasz z poziomu powiadomienia o spotkaniu, określa, która aplikacja zostanie otwarta:

 • Aplikacja Webex otwiera się po dołączeniu do standardowego spotkania Webex, spotkania Webex Personal Room lub spotkania zespołu Webex.

 • Aplikacja Webex Meetings otwiera się po dołączeniu do spotkania Webex i TelePresence (spotkanie CMR Hybrid) lub wydarzenia Webex, sesji szkoleniowej Webex lub sesji pomocy technicznej Webex.

2

Wybierz ustawienia audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

3

Kliknij opcję Użyj systemu wideo, aby połączyć się z systemem wideo.

4

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.

Możesz wybrać, kiedy otrzymywać powiadomienia o zaplanowanych spotkaniach lub wyłączyć je, przechodząc do swojego zdjęcia profilowego i wybierając Ustawienia > Powiadomienia .

1

Kliknij dowolne miejsce w powiadomieniu, aby dołączyć do spotkania. Możesz też kliknąć przycisk Odłznaj, aby otrzymać przypomnienie o godzinie rozpoczęcia spotkania lub przestać otrzymywać przypomnienia.

Powiadomienie o spotkaniu

Powiadomienie o spotkaniu zawiera nazwę spotkania, lokalizację i odliczanie czasu do rzeczywistej godziny rozpoczęcia.

Przycisk dołączania nie pojawia się przed godziną rozpoczęcia spotkań skojarzonych z przestrzeniami powyżej 200 osób.

Jeśli dołączasz do spotkania Webex i TelePresence (spotkanie CMR Hybrid) lub wydarzenia Webex, sesji szkoleniowej Webex lub sesji pomocy technicznej Webex, zostanie otwarta aplikacja Webex Meetings.

2

Wybierz pozycję Opcje urządzenia, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

 • Mój komputer— aby połączyć się przy użyciu komputera audio i wideo. Ta opcja jest zaznaczona automatycznie, chyba że masz połączenie z urządzeniem.
 • Wybierz urządzenie do obsługi audio i wideo z listy Ostatnio używane urządzenia lub wybierz pozycję Wyszukaj urządzenie do wyszukania i wybierz pobliskie urządzenie do obsługi dźwięku i wideo.

  Gdy kod PIN zostanie wyświetlony na urządzeniu, wystarczy wprowadzić go w aplikacji Webex i kliknąć OK .


   

  Kod PIN pozostaje ważny przez 5 minut po pierwszym wyświetleniu. Tak więc, jeśli nadasz pomyślne połączenie, nie zostaniesz poproszony o podanie kodu PIN w żadnych dodatkowych próbach w ciągu tego 5-minutowego okresu.

3

Wybierz pozycję Dołącz do spotkania.

1 gru 2021
Webex | Dołącz do osobistego spotkania w pokoju Webex

Jeśli zostanie wyświetlony monit o dołączenie do spotkania w pokoju osobistym, ale nie pamiętasz linku, nadal możesz łatwo dołączyć do niego z poziomu wizytówki tej osoby.


Kiedy subskrybujesz Webex od swojegousługodawcy, musisz skontaktować się z zespołem obsługi klienta swojego dostawcy w celu uzyskania pomocy.

1

Przejdź do obszaru Wiadomości , najedź kursorem na zdjęcie profilowe osoby, aby wyświetlić wizytówkę, a następnie wybierz pozycję Dołącz do osobistego pokoju spotkań.

Opcja Dołącz do osobistego pokoju spotkań nie jest wyświetlana na czyjejś wizytówce, jeśli jej witryna Webex nie jest zarządzana w centrum sterowania lub połączona z aplikacjąWebex.

Zamiast przewijać listę wiadomości, możesz także wyświetlić wizytówkę innej osoby, wyszukując jej imię i nazwisko. W wynikach wyszukiwania najedź kursorem na zdjęcie profilowe osoby, aby zobaczyć wizytówkę.


 

Aby dołączyć do często dołączanego spotkania w pokoju osobistym, przejdź do pozycji Spotkania Meetings i kliknij pozycję Dołącz do spotkania. Lista ostatnich spotkań w pokoju osobistym, do których dołączyłeś, jest wyświetlana w obszarze Ostatnie spotkania osobiste. Kliknij łącze, aby dołączyć do spotkania.

2

Wybierz ustawienia audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

3

Kliknij opcję Użyj systemu wideo, aby połączyć się z systemem wideo .

4

Kliknij pozycję Dołącz do spotkania .


 

Spotkanie jest automatycznie szyfrowane end-to-end.

1

Przejdź do pozycji Wiadomości, naciśnij i przytrzymaj zdjęcie profilowe osoby, aby wyświetlić wizytówkę, a następnie naciśnij łącze Pokój osobisty.


 

Jeśli nie widzisz opcji Pokój osobisty na wizytówce, naciśnij pozycję Statystyki osób, aby wyświetlić więcej informacji.

Informacje o pokoju osobistym nie pojawiają się na czyjejś wizytówce, jeśli jej witryna Webex nie jest zarządzana w Centrum sterowania lub połączona z aplikacjąWebex.


 

Jeśli nie widzisz linku Pokój osobisty, kliknij Statystyki osób

Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji Webex Meetings dla systemu Android, zostanie wyświetlony monit o jejzainstalowanie.
2

Wybierz ustawienia audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

3

Dotknij, aby połączyć się z systemem wideo.

1

Przejdź do aplikacji Wiadomości i stuknij zdjęcie profilowe danej osoby, aby wyświetlić wizytówkę. Następnie naciśnij obok informacji o pokoju osobistym i naciśnij pozycję Dołącz do spotkania.


 

Spotkanie jest automatycznie uśmiercone od końca do końca.

Personal Informacje o pokojach

Informacje o pokoju osobistym nie pojawiają się na czyjejś wizytówce, jeśli jej witryna Webex nie jest zarządzana w Centrum sterowania lub połączona z aplikacjąWebex.

Jeśli nie masz jeszcze zainstalowanej aplikacji Webex Meetings dla systemu Android, zostanie wyświetlony monit o jejzainstalowanie.
2

Wybierz ustawienia audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

3

Dotknij, aby połączyć się z systemem wideo.

Przejdź do obszaru Wiadomości, najedź kursorem na zdjęcie profilowe osoby, aby wyświetlić wizytówkę, a następnie wybierz pozycję Dołącz do pokojuosobistego.


 

Spotkanie jest automatycznie szyfrowane end-to-end.

Opcja Dołącz do pokoju osobistego nie jest wyświetlana na czyjejś wizytówce, jeśli jej witryna Webex nie jest zarządzana w centrum sterowania lub połączona z aplikacjąWebex.


 

Zamiast przewijać listę Spaces, możesz też wyświetlić wizytówkę innej osoby, wyszukując jej imię i nazwisko. W wynikach wyszukiwania najedź kursorem na zdjęcie profilowe osoby, aby zobaczyć wizytówkę.

15 paź 2021
Webex | Dołączanie do spotkania z listy Przestrzenie

Do spotkania można dołączyć za pomocą zielonego przycisku sprzężenia na liście przestrzeni.

Przycisk sprzężenia pojawia się 5 minut przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia. O zaplanowanej godzinie rozpoczęcia etykieta zmieni się, aby poinformować Cię, że spotkanie rozpoczyna się teraz. Gdy ktoś inny dołączy do spotkania, na przycisku pojawi się odliczanie i zobaczysz, ile osób już dołączyło.

 • Jeśli korzystasz z usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service, spotkania z kalendarza Microsoft Exchange, kalendarz Microsoft 365 lub Kalendarz Google dla G Suite są wyświetlane oprócz spotkań zaplanowanych z witryny Webex.

 • Przycisk dołączania nie pojawia się przed godziną rozpoczęcia spotkań skojarzonych z przestrzeniami powyżej 200 osób.

Możesz dołączyć do jednego spotkania naraz. Jeśli już dołączyłeś(aś) do spotkania, musisz opuścić to spotkanie lub je zakończyć, zanim będzie można dołączyć do innego spotkania.

Przycisk dołączania pojawia się przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia tylko wtedy, gdy korzystasz z usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service i Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 lub G Suite for Google Calendar.

1

Przejdź do aplikacji Wiadomości i kliknij zielony przycisk obok nazwy obszaru lub spotkania.

2

Wybierz ustawienia audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

3

Kliknij opcję Użyj systemu wideo, aby połączyć się z systemem wideo.

4

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.

1

Przejdź do aplikacji Wiadomości i kliknij zielony przycisk obok nazwy obszaru lub spotkania.

2

Wybierz ustawienia audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.


 

Jeśli dołączysz z poziomu przeglądarki, może być konieczne udzielenie jej uprawnień do korzystania z mikrofonu i kamery.

3

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.

19 lis 2021
Webex | Dołączanie do spotkania z listy spotkań

Gdy nadszedł czas, aby dołączyć do spotkania, możesz dołączyć z listy spotkań.

1

Przejdź do spotkania.

2

Kliknij spotkanie na liście, aby wyświetlić jego szczegóły. Zobacz Wyświetlanie nadchodzących spotkań, aby uzyskać więcej informacji na temat listy spotkań.


 

Jeśli korzystasz z usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service, spotkania z kalendarza Microsoft Exchange, kalendarz Microsoft 365 lub Kalendarz Google dla G Suite są wyświetlane oprócz spotkań zaplanowanych z witryny Webex.

3

W szczegółach spotkania kliknij pozycję Dołącz, aby dołączyć do spotkania.

Przycisk Dołącz pojawia się 5 minut przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia.


 

Jeśli masz problemy z dołączeniem do spotkania skojarzonego ze spacją,może to być spowodowane tym, że liczba osób, które mogą dołączyć do spotkania skojarzonego z przestrzenią, może się różnić. Liczba zależy od typu konta osoby, która utworzyła przestrzeń skojarzoną z tym spotkaniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Możliwości spotkania i sponsorzyspotkania.

4

Wybierz ustawienia audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

5

Kliknij, aby połączyć się z systemem wideo.

6

Kliknij opcję Dołącz do spotkania.


 

Spotkanie jest automatycznie szyfrowane end-to-end.

1

Przejdź do spotkania.

2

Naciśnij dowolne miejsce na spotkaniu, aby zobaczyć więcej szczegółów na temat spotkania i zobaczyć, kto został zaproszony.

Jeśli korzystasz z usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service, spotkania z kalendarza Microsoft Exchange, kalendarz Microsoft 365 lub Kalendarz Google dla G Suite są wyświetlane oprócz spotkań zaplanowanych z witryny Webex. Wyświetlane są również spotkania z kalendarza urządzenia lokalnego.

3

W szczegółach spotkania możesz nacisnąć pozycję Dołącz, aby dołączyć do spotkania. Przycisk pojawia się 5 minut przed godziną rozpoczęcia spotkania i pokazuje liczbę minut do zaplanowanej godziny rozpoczęcia. Jeśli jest to spotkanie skojarzone ze spacją,możesz nacisnąć pozycję Wiadomość, aby wysłać wiadomość do tego obszaru.


 

Jeśli zostanie wyświetlony monit, najpierw zainstaluj aplikację Spotkania, aby dołączyć do spotkania.


 

Jeśli masz problemy z dołączeniem do spotkania skojarzonego ze spacją, może to być spowodowane tym, że liczba osób, które mogą dołączyć do spotkania skojarzonego ze spacją, może się różnić w zależności od typu konta osoby, która utworzyła przestrzeń skojarzoną z tym spotkaniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Możliwości spotkania i sponsorzyspotkania.

4

Wybierz ustawienia audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.

5

Dotknij, aby połączyć się z systemem wideo.

6

Dotknij opcji Dołącz.


 

Spotkanie jest automatycznie szyfrowane end-to-end.

1

Przejdź do spotkania.

2

Kliknij pozycję Dołącz obok spotkania, do którego chcesz dołączyć.


 

Jeśli nie widzisz przycisku dołączania, nadal możesz dołączyć do spotkania z poziomu szczegółów spotkania. Kliknij spotkanie na liście, aby wyświetlić jego szczegóły, kliknij pozycję Opis spotkania , a następnie skopiuj łącze dospotkania. Zobacz Wyświetlanie nadchodzących spotkań, aby uzyskać więcej informacji na temat listy spotkań.

Jeśli korzystasz z usługi Cisco Webex Hybrid Calendar Service, spotkania z kalendarza Microsoft Exchange, kalendarz Microsoft 365 lub Kalendarz Google dla G Suite są wyświetlane oprócz spotkań zaplanowanych z witryny Webex.

Jeśli masz problemy z dołączeniem do spotkania skojarzonego ze spacją, może to być spowodowane tym, że liczba osób, które mogą dołączyć do spotkania skojarzonego ze spacją, może się różnić w zależności od typu konta osoby, która utworzyła przestrzeń skojarzoną z tym spotkaniem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Możliwości spotkania i sponsorzyspotkania.

3

Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij przycisk Otwórz spotkania Cisco Webex.


 

Możesz również dołączyć z przeglądarki, klikając dołącz w przeglądarce.

4

Wybierz ustawienia audio i wideo przed dołączeniem do spotkania.


 

Jeśli dołączysz z poziomu przeglądarki, może być konieczne udzielenie przeglądarce uprawnień do korzystania z kamery i mikrofonu.

5

Kliknij dołącz lub Dołącz do spotkania.


 

Spotkanie jest automatycznie szyfrowane end-to-end.

1 gru 2021
Webex | Dołączanie do spotkania z numerem spotkania lub adresem wideo

Możesz dołączyć do spotkania, wprowadzając numer spotkania lub adres wideo w aplikacji Webex. Jeśli administrator zdefiniował prefiks lub sufiks, dzięki czemu można wybrać numer spotkania zamiast adresu wideo, można użyć tego skrótu.

1

Przejdź do obszaru Spotkania i kliknij pozycję Dołącz do spotkania nad kalendarzem spotkania.


 

Spotkanie jest automatycznie uśmiercone od końca do końca.

2

Zrób jedno z poniższych:

 • Wprowadź numer spotkania z zaproszenia na spotkanie w polu.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło spotkania. Hasło do spotkania można znaleźć w zaproszeniu na spotkanie.

 • Wprowadź adres wideo z zaproszenia na spotkanie lub dowolny standardowy adres wideo w polu.

  Oto przykładowy adres wideo.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła w celu dołączenia do spotkania, wprowadź alfanumeryczne hasło spotkania. Hasło można znaleźć w zaproszeniu na spotkanie.

1 gru 2021
Webex | Dołączanie do spotkania z systemu wideo

Możesz dołączyć do zaplanowanego standardowego spotkania Webex, spotkania Webex Personal Room lub spotkania z przestrzeni z systemu wideo opartego na standardach.

Wybierz sposób dołączenia do spotkania:

 • Wybierz adres wideo ze standardowego systemu wideo lub pokoju Webex lub urządzenia biurkowego.

   
  Adres wideo znajdziesz w zaproszeniu do kalendarza. Jeśli spotkanie jest skojarzone ze spacją, możesz również znaleźć adres wideo z tego obszaru. W obszarze kliknij Zaplanuj i wybierz spotkanie. Adres wideo pojawi się w obszarze Opis spotkania .
 • Stuknij przycisk Dołącz w systemie wideo opartym na standardach lub w pokoju Webex lub urządzeniu biurowym.
 • Automatycznie dołączaj do spotkania. Możesz automatycznie dołączać z aplikacji, gdy ktoś dołączy do spotkania z urządzenia w pokoju, a aplikacja Webex będzie mieć włączoną funkcję automatycznego łączenia się z nią. Aby automatycznie dołączyć do spotkania z obszaru z aplikacji Webex na komputerze lub urządzeniu przenośnym, musisz być członkiem przestrzeni, z którą spotkanie jest skojarzone.

Przycisk Dołącz pojawia się 5 minut przed zaplanowaną godziną rozpoczęcia dla urządzeń webex do pokoju i biurka, jeśli urządzenie jest zaplanowane jako zasób pokoju i jeśli masz cisco Webex Hybrid Calendar Service i Microsoft Exchange, Microsoft Office 365 lub Google Calendar for G Suite.

Jeśli spotkanie jest skojarzone z obszarem, którego nie jesteś członkiem, poczekasz w poczekalni, aż dołączy do niego inny członek.


 

Spotkanie jest automatycznie uśmiercone od końca do końca.

Czy ten artykuł był pomocny?

Webex | Dołączanie do spotkania