Aplikacje w sieci Web można skonfigurować w oknie Centrum sterowania lub Edytorze rozszerzeń interfejsu użytkownika, a następnie otwierać je na urządzeniu. Upewnij się, że silnik sieciowy jest włączony — jeśli nie, zapoznaj się z tym artykułem, aby uzyskać więcej informacji.

Zapoznaj się ze Sprawdzonymi procedurami dotyczącymi korzystania z silnika sieciowego, aby dowiedzieć się więcej na temat obsługiwanych funkcji i ograniczeń dotyczących silnika. Jeśli napotkasz problem ze stroną internetową, sprawdź sekcję Rozwiązywanie problemów.

Dodaj aplikacje sieci Web bezpośrednio z Centrum sterowania


Aplikacje internetowe dodane przy użyciu Edytora rozszerzeń interfejsu użytkownika nie będą pojawiać się w Centrum sterowania. Aby je edytować, przejdź bezpośrednio do edytora.

1

W widoku klienta na stronie https://admin.webex.com przejdź do strony urządzenia i kliknij urządzenie na liście.

2

Kliknij Aplikacje internetowe w sekcji Konfiguracje w panelu, który otworzy się po prawej stronie. Wybierz opcję Dodaj.

3

Wprowadź nazwę i adres URL aplikacji internetowej. Nazwa pojawi się pod ikoną aplikacji internetowej na ekranie głównym. Urządzenie spróbuje pobrać ikonę z adresu URL aplikacji internetowej, ale użyje ikony domyślnej, jeśli jakość nie będzie wystarczająco dobra. Opcjonalnie możesz dodać niestandardową ikonę w polu adresu URL ikony aplikacji internetowej.

Możesz wybrać, czy chcesz wyświetlić aplikację internetową
  • Zawsze

  • Tylko poza połączeniem

  • Tylko w trakcie połączenia

4

Kliknij Dodaj i Zapisz.

Ikona aplikacji internetowej jest teraz widoczna na ekranie głównym Twojej tablicy. Aplikacja otwiera się na pełnym ekranie i wyłącza się po 15 minutach, gdy nie jest używana.Dodawanie aplikacji internetowych przy użyciu edytora rozszerzeń interfejsu użytkownika


Aplikacji sieci Web dodanych za pośrednictwem Centrum sterowania nie można edytować w Edytorze rozszerzeń interfejsu użytkownika. Aby je edytować, przejdź bezpośrednio do Centrum sterowania.

1

Do edytora rozszerzeń aplikacji internetowej można uzyskać dostęp z portalu sieci Web urządzenia. Przeczytaj artykuł o Zaawansowanych konfiguracjach, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak uzyskać do niego dostęp. Po otwarciu portalu internetowego urządzenia wybierz Edytor rozszerzeń interfejsu użytkownika z menu po lewej stronie.

2

Kliknij przycisk Nowy i Dodaj w aplikacji internetowej.

3

Wprowadź nazwę i adres URL aplikacji internetowej. Nazwa pojawi się pod ikoną aplikacji internetowej na ekranie głównym. Urządzenie spróbuje pobrać ikonę z adresu URL aplikacji internetowej, ale użyje ikony domyślnej, jeśli jakość nie będzie wystarczająco dobra. Opcjonalnie możesz dodać niestandardową ikonę w polu adresu URL ikony aplikacji internetowej.

Możesz wybrać, czy chcesz wyświetlić aplikację internetową
  • Zawsze

  • Tylko poza połączeniem

  • Tylko w trakcie połączenia

4

Wyeksportuj swoją konfigurację, klikając górny pasek.

Ikona aplikacji internetowej jest teraz widoczna na ekranie głównym Twojej tablicy. Aplikacja otwiera się na pełnym ekranie i wyłącza się po 15 minutach, gdy nie jest używana.