• Istnieje również możliwość edytowania i usuwania aplikacji znajdujących się na liście.

  • Wszystkie aplikacje internetowe skonfigurowane w koncentratorze sterowania lub edytorze rozszerzeń interfejsu użytkownika są widoczne na liście aplikacje internetowe w obszarze zarządzane aplikacje internetowe, ale nie można ich edytować ani usunąć z urządzenia.

  • Nie można dodawać aplikacji internetowych na urządzeniach DX70 i urządzenie DX80.

Aby dodać aplikację internetową z menu Ustawienia:

1

Dotknij ikony Lub przesuń z prawej strony ekranu urządzenia, aby otworzyć Panel sterowania. Następnie dotknij opcji Device Settings (Ustawienia urządzenia)

2

Przewiń listę do opcji Zarządzaj aplikacjami www.

3

Dotknij opcji dodaj Web App i na następnym ekranie wprowadź nazwę i adres URL. Jeśli chcesz, aby aplikacja była widoczna w elementach sterowania połączeniami oraz na ekranie głównym, włącz je.

4

Aby zakończyć, Dotknij znacznika w prawym rogu okna