Włącz aparat sieci Web

Silnik sieciowy jest domyślnie włączony.

Przeczytaj Najważniejsze wskazówki dotyczące korzystania z aparatu WebEngine , aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych funkcjach i ograniczeniach aparatu internetowego.

Silnik sieciowy można włączyć z poziomu lokalnego interfejsu sieciowego urządzenia. Więcej informacji na temat uzyskiwania dostępu do tej konfiguracji można znaleźć w artykule Konfiguracje urządzenia.

Po otwarciu interfejsu sieci Web urządzenia przejdź do karty Ustawienia, Konfiguracja i wybierz następującą Konfigurację:

  • Configuration > WebEngine > Mode : Wybierz Włączone , aby włączyć aparat internetowy.