Ten dokument zawiera instrukcje dotyczące ręcznego instalowania rozszerzenia Webex Meetings w przeglądarce Google Chrome.

Aby ręcznie zainstalować rozszerzenie Webex Meetings w przeglądarce Chrome:

  1. Pobierz archiwum Cisco_Webex_Extension_crx.zip z: Rozszerzenie Cisco Webex dla przeglądarki Google Chrome.

  2. Odszukaj pobrany plik zip i otwórz go. Zapisz plik rozszerzenia Cisco_Webex_Extension_crx na pulpicie lub w innym dogodnym miejscu.

  3. Otwórz nową kartę w przeglądarce Chrome, w pasku adresu wpisz chrome://extensions i naciśnij klawisz Enter.

  4. Przeciągnij plik rozszerzenia Cisco_Webex_Extension_crx na kartę Rozszerzenia w przeglądarce Chrome.

  5. Kliknij pozycję Dodaj rozszerzenie.

Możesz teraz dołączyć do spotkania.


Twój komputer może nadal wymagać automatycznego pobierania i instalowania pliku dodatku Webex, kiedy po raz pierwszy dołączysz do spotkania.