Przed rozpoczęciem

Ta funkcja jest dostępna w przypadku nagrań MP4 opartych na sieci wideo w spotkaniach Webex i wydarzeniach Webex.

Ta funkcja nie jest dostępna w witrynach FedRAMP ani witrynach platformy wideo w wersji 1.0. Aby zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przeglądarki, zobacz Obsługa przeglądarki dla nagrań MP4 opartych na sieci video-Centric .

Jeśli plik wideo został udostępniony przy użyciu pliku udostępnij podczas spotkania lub wydarzenia, nagranie MP4 nie zostanie zapisane w formacie wideo.

1

Zaloguj się do witryny webex i przejdź do strony Nagrania .

2

Znajdź nagranie, które chcesz edytować, i wybierz jego nazwę.

3

Wybierz pozycję Ustawienie > Edytuj zakres odtwarzania .

4

Wybierz pozycję Edytuj zakres odtwarzania w prawym dolnym dolnołądowym ekranie.

5

Aby przyciąć początek nagrania, wybierz podgląd zakresu odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie nagrania. Po określeniu miejsca rozpoczęcia nagrywania wybierz pozycję Wstrzymaj i przeciągnij tam kontrolka startu odtwarzania.

6

Aby przyciąć koniec nagrania, wybierz podgląd zakresu odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie nagrania. Przeciągnij pasek wyszukiwania, aby określić, gdzie ma się zakończyć nagrywanie. Po znalezieniu punktu końcowego wybierz pozycję Wstrzymaj i przeciągnij tam kontrolka końca odtwarzania.

7

Wybierz pozycję Zapisz zakres odtwarzania .

8

Odtwórz nagranie, aby upewnić się, że zaczyna się i kończy w miejscu, którego oczekujesz.

Jeśli chcesz przywrócić wprowadzone zmiany, wybierz pozycję Edytuj zakres odtwarzania , wybierz pozycję Przywróć oryginalny zakres odtwarzania i powtórz kroki 3–7.