Testowanie zaawansowanych wydań oprogramowania sprzętowego zestawu słuchawkowego Cisco

Nieustannie dążymy do ulepszania i udoskonalania zestawu słuchawkowego. Funkcja Beta aplikacji Cisco Headsets daje użytkownikom możliwość testowania i przekazywania informacji zwrotnych na temat ulepszeń zestawu słuchawkowego, zanim będą one dostępne dla ogółu społeczeństwa. W każdej chwili można powrócić do zwykłej wersji oprogramowania sprzętowego. Kliknij tutaj, aby zapoznać się z informacjami o wydaniu oprogramowania sprzętowego beta.

 

Należy pamiętać, że wersje beta nie są w pełni przetestowane i mogą zawierać otwarte problemy, nad których rozwiązaniem pracujemy. Wprowadzamy ulepszenia i poprawki w oparciu o opinie klientów.

1

Otwórz aplikację Cisco Headsets w urządzeniu mobilnym.

2

Wybierz Ustawienia > Informacje o urządzeniu > Testy beta

3

Naciśnij przycisk Oprogramowanie sprzętowe beta i wybierz Potwierdź. Aplikacja Cisco Headsets automatycznie wyświetli monit o zaktualizowanie zestawu słuchawkowego do najnowszej wersji beta.