Vi strävar ständigt efter att förbättra och förstärka Cisco-headset 730. Med betaversionen av Cisco-headsetsappen får användarna möjlighet att testa och ge feedback om headsetets förbättringar innan de är tillgängliga för allmänheten. Du kan när som helst växla tillbaka till den vanliga versionen av den fasta programvaran. Klicka här om du vill läsa versionsinformationen om betaprogramvaran.

Kom ihåg att betaversioner inte är fullständigt testade och kan innehålla fel som vi arbetar med att lösa. Vi gör förbättringarna och använder korrigeringar baserat på kundens feedback.

1

Öppna Cisco-headsetsappen på din mobilenhet.

2

Välj Inställningar > Enhetsinformation > Betatest.

3

Tryck på Betaprogramvara och välj Bekräfta. I Cisco-headsetsappen ombeds du att uppdatera ditt headset till den senaste betaversionen.