Tworzenie plików SCN z rysunków CAD 3DS

Aplikacja Cisco Webex Meetings Mobile dla systemu iOS korzysta z plików SceneKit Scene Document (SCN) w udostępnianiu rzeczywistości rozszerzonej (AR). Jeśli masz rysunek CAD, możesz przekonwertować go na format SCN, aby skorzystać z funkcji AR na urządzeniu mobilnym z systemem iOS.

Aby przekonwertować rysunek programu CAD na plik SCN

  1. Korzystając z oprogramowania do tworzenia i edycji 3D, takiego jak Blender (https: / / www.blender.org/ ) lub innych narzędzi, utwórz nową scenę.

  2. Zaimportuj plik CAD 3DS do nowej sceny.

  3. Jeśli w pliku 3D znajdują się niepotrzebne obiekty, można je edytować lub usunąć.

  4. Wyeksportuj rysunek jako plik wymiany zasobów cyfrowych Collada (DAE).

  5. Zaimportuj plik DAE do zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE), takiego jak Apple Xcode (https:/ / developer.apple.com/ xcode/ ) lub oprogramowania do konwersji plików, które może konwertować pliki DAE do plików SCN.

  6. Wyeksportuj plik w formacie SCN.

  7. Jeśli używasz Xcode lub innego oprogramowania zdolnego do edycji plików SCN, możesz poprawić nieprawidłowe współrzędne, dodać brakujące dane lub dodać tekstury.

Czy ten artykuł był pomocny?