Jak włączyć uwierzytelnianie delegowane przez partnera w Cisco Webex Control Hub?

Jak włączyć uwierzytelnianie delegowane przez partnera w Cisco Webex Control Hub?

Jak skonfigurować delegowane uwierzytelnianie partnera dla klienta w Cisco Webex Control Hub?

Jak skonfigurować uwierzytelnianie delegowane partnera dla partnera w Cisco Webex Control Hub?

 

  Aby włączyć uwierzytelnianie delegowane przez partnera w Cisco Webex Control Hub :

  1. Zaloguj się do Cisco Webex Control Hub jako administrator partnera. ()https://admin.webex.com
  2. W lewym panelu kliknij Klienci .
  3. Na stronie Klienci przejdź do żądanego klienta.
  4. W otwartym panelu klienta kliknij Wyświetl klienta .
Cisco Webex Control Hub zaloguje się na stronie administratora klienta.
  1. W lewym panelu kliknij Usługi > Spotkanie .
Zostanie wyświetlona strona „Witryny Webex ”.
  1. Znajdź żądaną witrynę Webex , wybierz ją i kliknij Konfiguruj witrynę .
  2. Pod Ustawienia wspólne , kliknij Uwierzytelnianie delegowane przez partnera .
Obraz dodany przez użytkownika
  1. W dniu Uwierzytelnianie delegowane przez partnera strony, możesz przesłać certyfikat uwierzytelniania lub Wyświetl szczegóły na aktualnie przesłanych certyfikatach.
  2. Kliknij Zaktualizuj aby zapisać zmiany.

Czy ten artykuł był pomocny?