Kako da omogućim delegiranu potvrdu identiteta partnera u Cisco Webex Control Hub?

Kako da omogućim delegiranu potvrdu identiteta partnera u Cisco Webex Control Hub?

Kako da podesim delegiranu potvrdu identiteta partnera za kupca u Cisco Webex Control Hub?

Kako da konfigurišem delegiranu potvrdu identiteta partnera za partnera u Cisco Webex Control Hub?

 

  Da biste omogućili delegiranu potvrdu identiteta partnera u Cisco Webex Control Hub:

  1. Prijavite se u Cisco Webex Control Hub kao administrator partnera. ()https://admin.webex.com
  2. Na levom panelu izaberite stavku Kupci.
  3. Na stranici Kupci pregledajte željenog kupca.
  4. Na panelu kupca koji se otvori kliknite na Prikaži kupca.
Cisco Webex Control Hub će se prijaviti na stranicu administratora kupca.
  1. Na levom panelu kliknite na dugme Usluge > sastanku.
Pojaviće se stranica "Webex lokacije".
  1. Pronađite željenu opciju Webex sajt, izaberite je i kliknite na "Konfigurišilokaciju ".
  2. U okviruUobičjene postavke kliknite na opciju Delegirana potvrda identiteta partnera.
Slika koju je dodao korisnik
  1. Na stranici delegirane potvrde identiteta partnera možete da otpremite sertifikat za potvrdu identiteta ili da prikažete detalje o trenutno otpremljenim sertifikatima.
  2. Kliknite na " Ažuriraj " da biste sačuvali sve promene.

Da li je ovaj članak bio koristan?