Jak wyświetlić fakturę rozliczeniową za spotkania Webex i Webex?

Jak wyświetlić fakturę rozliczeniową Webex i Webex Meetings?

Jak wyświetlić moje potwierdzenie dla Webex?

Jak wyświetlić informacje o zamówieniach Webex i Webex Meetings?

Uwaga: Tylko administrator może wyświetlać faktury. Każdy inny kontakt próbujący uzyskać dostęp do informacji rozliczeniowych za pośrednictwem http://admin.webex.com otrzyma komunikat o błędzie.

Aby wyświetlić fakturę rozliczeniową:
  1. Zaloguj się do portalu administracyjnego pod adresem: http://admin.webex.com
  2. Kliknij ikonę Konto po lewej stronie ekranu:
  1. Kliknij kartę Historia zamówień:
Obraz dodany przez użytkownika
Pojawi się strona Moja firma.
  1. Kliknij link Wyświetl fakturę:
Obraz dodany przez użytkownika

Pojawi się strona Paragon:

Obraz dodany przez użytkownika

Czy ten artykuł był pomocny?