Kako da prikažem vebex i Webex fakturu za naplatu sastanaka?

Kako da prikažem fakturu za naplatu Webex i Webex sastanaka?

Kako da prikažem potvrdu za Webex?

Kako da prikažem informacije o redosledu Webex i Webex sastanaka?

Napomena: Samo administrator može da prikaže fakture. Svaki drugi kontakt koji pokuša da pristupi informacijama o http://admin.webex.com naplati dobiće grešku.

Da biste videli fakturu za naplatu:
  1. Prijavite se na admin portal na: http://admin.webex.com
  2. Kliknite na ikonu naloga sa leve strane ekrana:
  1. Kliknite na karticu Istorija porudžbina:
Slika koju je dodao korisnik
Pojavi se stranica "Moje preduzeće".
  1. Kliknite na vezu "Prikaži fakturu":
Slika koju je dodao korisnik

Pojaviće se stranica "Potvrda o prijemu":

Slika koju je dodao korisnik
Da li je ovaj članak bio koristan?