Cisco Systems och Digital River

För att använda användare över hela världen använder vi två återförsäljare för att fakturera Webex-konton : Cisco Systems och Digital River. Den här artikeln innehåller fakturaexempel som hjälper dig att förstå dina månatliga avgifter.

Hitta din senaste faktura

Gå till: Kontohantering > fliken Fakturering och klicka på bredvid den faktura du vill hämta.

Denna faktura är ett exempel på en prenumeration med Meet + Call-planen och viss användning av internationella samtal. Webex Meet-abonnemang och Webex-samtalsplaner specificeras och debiteras separat.

  • 1: Träffas abonnemangslicenser – debiteras kortet som är inladdat av Cisco Webex eller Cisco Systems.

  • 2: Licenser för samtalsplan och internationella samtal – debiterat kortet som är inf?llet av BroadSoft Adaption LLC.

    Tjänstedetaljer inkluderar avgifter för utgående samtalsplaner3, telefonnummer4och användning av internationella samtal5. Fakturor inkluderar även tillämpliga avgifter och skatter, information om samtalsaktivitet och användningsavgifter för internationella samtal (om tillämpligt). Det tillkommer ingen extra kostnad för portering av telefonnumren.


    Objekt 1–4 är förbetalda tjänster. Avgifter för internationella samtal debiteras efter användning.

Denna faktura är ett exempel på en prenumeration på en startplan i en månatlig faktureringscykel. Det är en förbetald debitering som gör det möjligt för kunden att använda Premium Meetings-produkten för nästa månad.