Webex Tracer PT Logging Enhancement

Webex Tracer PT Logging Enhancement

Gdzie mogę wyświetlić dane śledzenia narzędzi zwiększających produktywność?

Uwaga: Ten artykuł dotyczy wersji WBS 33.1 i wcześniejszych. W wersji WBS 33.2 i nowszych narzędzia zwiększające produktywność zostały zastąpione przez aplikację Cisco Webex Meetings Desktop App.  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:  Aplikacja Cisco Webex Meetings Desktop Wcześniej

dane śledzenia narzędzi productivity Tools były dostępne tylko na karcie Wszystkie, co utrudniało zlokalizowanie konkretnych problemów z narzędziami zwiększającymi produktywność.

Najnowsza wersja Webex Tracer ma teraz opcję przeglądania danych specyficznych dla PT.

Obraz dodany przez użytkownika

Zostanie wyświetlona nowa zakładka "PT (pid:all) – Capture". Kliknij kartę, aby wyświetlić dane śledzenia specyficzne dla PT:
Obraz dodany przez użytkownika
Ważne: Wymagany jest najnowszy Webex Tracer. Najnowsza wersja znajduje się na CHP i można je pobrać bezpośrednio tutaj:


 

Czy ten artykuł był pomocny?