Pobierz klienta Webex

Zawiera informacje na temat pobierania klienta na podstawie używanej witryny Webex.

Pobierz klienta Webex

Jak zainstalować Menedżera spotkań, wydarzeń, szkoleń lub pomocy technicznej?

Jak skonfigurować Menedżera spotkań?

Jak zainstalować webex client dla mozilla firefox lub Google Chrome?

Jak pobrać i uruchomić plik . Instalator MSI dla Webex?

 

Klasyczne wycofanie widoku dla spotkań

Począwszy od aktualizacji z września 2020 r. (40.9) będziemy wycofywać nasz portal widoku klasycznego dla wszystkich funkcji spotkania Webex. Klienci będą nadal mieli dostęp do funkcji Webex Events i Webex Training, jednak nie będą już mogli uzyskać dostępu do swoich funkcji specyficznych dla Webex Meetings za pośrednictwem interfejsu Classic View. Zobacz szczegóły dotyczące tego, co jest obsługiwane w widokunowoczesnym.

Uwaga: W pakiecie Webex Business Suite (WBS) 33.2 i nowszych wersjach aplikacja Cisco Webex Meetings Desktop App zastępuje wcześniejsze klienty Webex Meetings i narzędzia zwiększające produktywność. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Aplikacja Cisco Webex Meetings Desktop App

Aby uzyskać pomoc dotyczącą instalowania zintegrowanej aplikacji komputerowej, zobacz: Pobierz i skonfiguruj aplikację Cisco Webex Meetings Desktop

WAŻNE:

 • Każdy klient spotkania jest specyficzny dla używanej usługi Webex i wersji strony. Z tego powodu cisco nie może udostępnić jednego łącza pobierania, które zaspokoi potrzeby każdego użytkownika pobierającego klienta.  Wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby pobrać klienta Webex z witryny, do której dołączysz lub z której będziesz organizować spotkanie.
 • W przypadku użytkowników korzystających ze pracy WBS 39.8 lub nowszej, jeśli wyczyścisz pliki cookie w przeglądarce Chrome, Safari lub Firefox, ekran instalacji może być wyświetlany przy następnym dołączaniu do spotkania z przeglądarki, nawet jeśli masz już zainstalowaną aplikację Cisco Webex Meetings Desktop App na swoim komputerze. Wybierz pozycję Zainstaluj, aby uruchomić aplikację komputerową.

Niektóre nazwy linków w tym artykule mogą się różnić w zależności od różnic w wersji Webex.

Aby skonfigurować klienta Webex nakomputerze:

Automatyczny instalator (nie są wymagane uprawnienia administratora)

 1. Przejdź do swojej witryny webex. (Przykład: SITENAME.webex.com)
 2. W lewym dolnym rogu kliknij nazwę typu usługi Webex, dla której chcesz zainstalować oprogramowanie. (Przykład: Webex Events, Webex Training, Webex Support)
 3. W menu po lewej stronie kliknij Skonfiguruj.
 4. Kliknij przycisk Konfiguruj, który pojawi się na następnej stronie.
Wybrane oprogramowanie Webex zainstaluje się automatycznie.
 1. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk OK.

Instalator ręczny (wymaga uprawnieńadministratora):

 1. Przejdź do swojej witryny webex. (Przykład: SITENAME.webex.com)
 2. Kliknij link Pobrane.
Spotkania Webex: Zostanie wyświetlona strona pobierania.
 1. Kliknij przycisk Pobierz poniżej aplikacji CiscoWebex Meetings Desktop.
 2. Kliknij dwukrotnie pobrany plik i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.
Uwaga: Aplikacja Cisco Webex Meetings Desktop obsługuje wszystkie cztery typy sesji Webex, dzięki czemu można pominąć ręczne instalowanie Webex Events, Webex Training lub Webex Support.
 
Instalator ręczny (wymaga uprawnień administratora) - Webex Events & Webex Training:
 1. Przejdź do witryny sieci Webex w widoku klasycznym. (Przykład: SITENAME.webex.com)
 2. W lewym dolnym rogukliknij kartę Webex Events lub Webex Training.
 3. Kliknij Wsparcie na lewym pasku nawigacyjnym.
 4. Kliknij link Pobrane.
Zostanie wyświetlona strona Webex Events lub Webex Training Downloads.
 1. W sekcji Webex Events lub Webex Training wybierz z menu swój system operacyjny.
 2. Kliknij przycisk Pobierz.
 3. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Zapisz plik / Zapisz.
Instalator ręczny (wymaga uprawnień administratora) - tylko webex Support:
 1. Przejdź do swojej witryny webex. (Przykład: SITENAME.webex.com)
 2. W lewym dolnym rogukliknij kartę Webex Support.
 3. Kliknij Wsparcie na lewym pasku nawigacyjnym.
 4. Kliknij link Pobrane.
Wsparcie Webex: Zostanie wyświetlona strona pobierania.
 1. W sekcji Menedżer pomocy technicznej kliknij łącze Menedżer pomocy technicznej dla systemu Windows.
 2. W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Zapisz plik / Zapisz.
Klient Webex dla Przeglądarki Mozilla Firefox lub Google Chrome:
Webex Client dla aplikacji mobilnych:

Czy ten artykuł był pomocny?