Dlaczego warto zainstalować aplikację klasyczną Spotkania ?

Pakiet aplikacji klasycznej Spotkania składa się z dwóch części: aplikacja na spotkaniu, która umożliwia organizowanie spotkań lub uczestniczenie w nich, oraz aplikacja przed spotkaniem, która znajduje się na pulpicie.

Możesz użyć aplikacji komputerowej przed spotkaniem, aby dołączyć do spotkań, niezależnie od tego, czy masz konto Webex . Jeśli zalogujesz się za pomocą konta gospodarza, możesz natychmiast rozpoczynać spotkania, planować spotkania, dołączać do zaplanowanych spotkań, dodawać integracje, aby dołączać do spotkań z innych aplikacji i wykrywać pobliskie urządzenia wideo. Jeśli zalogujesz się za pomocą konta uczestnika, możesz zobaczyć nadchodzące spotkania i dołączyć do nich oraz wykrywać pobliskie urządzenia wideo.

Jeśli nie masz konta lub nie zalogowałeś się, nadal możesz używać aplikacji klasycznej Spotkania jako gość , aby zobaczyć nadchodzące spotkania, łatwo dołączyć do spotkań i połączyć się z urządzeniem wideo.

Pobieranie i instalowanie aplikacji klasycznej Spotkania

Aplikacja komputerowa Spotkania jest automatycznie pobierana po rozpoczęciu spotkania Webex lub dołączeniu do niego z witryny Webex lub zaproszenia e-mail. Kliknij plik instalacyjny, aby go zainstalować. Zapoznaj się z sekcjami Nowi użytkownicy logowania webex i Nowi użytkownicy-goście webex w macierzyinstalacji aplikacji klasycznej Webex Meetings.

Jeśli chcesz zainstalować aplikację bez uprzedniego dołączania do spotkania, możesz również pobrać ją ręcznie tutaj, a następnie wykonać kroki 3–5 poniżej, aby zainstalować plik.

Klienci, którzy są zablokowani do określonej wersji aplikacji do spotkań, powinni pobrać plik do pobrania bezpośrednio ze swojej witrynyWebex. Wykonaj poniższe czynności.


Jeśli masz poprzednią wersję aplikacji klasycznej Spotkania , musisz odinstalować tę wersję przed zainstalowaniem nowej wersji.

1

Zaloguj się do witryny webex.

2

Wybierz pozycję Pliki do pobrania > aplikacji Cisco Webex Meetings Desktop App > Download.

3

Uruchom plik instalacyjny .msi (Windows) lub .dmg (Mac) i postępuj zgodnie z instrukcjami. Aplikacja klasyczna Spotkania zostanie otwarta po zakończeniu instalacji.

4

Wprowadź swój adres e-mail i wybierz pozycję Zalogujsię.

5

Wybierz lub wprowadź adres URL witryny webex, a następnie wprowadź hasło.

Aktualizowanie aplikacji klasycznej Spotkania

Opcja automatycznej aktualizacji aplikacji klasycznej Spotkania jest domyślnie włączona dla witrynyWebex. Gdy aplikacja klasyczna Spotkania jest uruchomiona, sprawdza co 6–8 godzin, czy jest dostępna nowa wersja. Gdy dostępna jest nowsza wersja, aplikacja automatycznie ją pobiera i zobaczysz niebieską opcję Aktualizuj w prawym górnym rogu aplikacji.

Możesz także ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji.

Jeśli masz administratora firmy, może on zdecydować o masowym wdrożeniu aktualizacji aplikacji klasycznej Spotkania dla użytkowników końcowych. Mogą one odnosić się do przewodnika wdrażaniamasowego.


Administratorzy witryn mogą uzyskać dostęp do aplikacji klasycznej Spotkania dla komputerów Mac i Windows pobieranych ze strony Pobrane .