Błąd: "Wpisana nazwa użytkownika lub hasło jest niepoprawna" podczas konfigurowania spotkania Meet Now

Błąd: "Wpisana nazwa użytkownika lub hasło jest niepoprawna" podczas konfigurowania spotkania Meet Now.

Błąd: "Wpisana nazwa użytkownika lub hasło są nieprawidłowe. Spróbuj ponownie"

Nie mogę zaplanować spotkania Meet Now.

Nie można rozpocząć spotkania Meet Now.


Przyczyna:

  • Nazwa użytkownika i hasło są niepoprawne.
  • W polu nazwy użytkownika istnieje pusty znak spacji.

Rozwiązanie:

Jeśli pojawi się błąd "Nazwa użytkownika lub hasło, które wpisałeś, jest niepoprawne", spróbuj użyć linku Pomoc w logowaniu lub Nie pamiętasz hasła? (jeśli jest dostępny) na stronie logowania, aby sprawdzić, czy masz poprawną nazwę użytkownika i hasło. Wprowadź swój adres e-mail, a informacje o koncie powinny zostać wysłane do Ciebie e-mailem.

Jeśli kopiujesz i wklejasz nazwę użytkownika i/lub hasło w tym polu, spróbuj wpisać je ręcznie. Kopiowanie i wklejanie może wprowadzać puste znakispacji, takie jakspacja lub powrót karetki, co może spowodować błąd uwierzytelniania.

Czy ten artykuł był pomocny?