Brakuje osadzonego wideo lub wyświetla czarny ekran po przekonwertowaniu z . ARF do . WMV

Brak osadzonego wideo lub wyświetlanie czarnego ekranu po przekonwertowaniu z programu . ARF do . WMV.

Nie można wyświetlić zarejestrowanego pliku Webex po przekonwertowaniu na format . WMV.


Rozwiązanie:

Aby pomyślnie przekonwertować plik . ARF do . WMV, który zawiera osadzone filmy, musisz wyłączyć akcelerację wideo Windows Media Player:

  1. Kliknij przycisk Start, wybierz pozycję Programy, a następnie wybierz pozycję Windows Media Player.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy górny pasek okna i wybierz Narzędzia, a następnie wybierz Opcje.
  3. Kliknij kartę Wydajność .
  4. Przesuń suwak Przyspieszanie wideo do pozycji Brak lub Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz przyspieszanie wideo DirectX dla plikówWMV.
  5. Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij i uruchom ponownie odtwarzacz.

Czy ten artykuł był pomocny?