Brakuje osadzonego wideo lub wyświetla czarny ekran po przekonwertowaniu z . ARF do . WMV

Brak osadzonego wideo lub wyświetlanie czarnego ekranu po przekonwertowaniu z . ARF do . WMV.

Nie można wyświetlić zarejestrowanego pliku Webex po przekonwertowaniu na format . WMV.


Rozwiązanie:

Aby pomyślnie przekonwertować plik . ARF do . WMV, który zawiera osadzone filmy, musisz wyłączyć akcelerację wideo Windows Media Player:

  1. Kliknij przycisk Start, wybierz polecenie Programy, a następnie wybierz pozycję Windows Media Player .
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy górny pasek okna i wybierz Polecenie Narzędzia , a następnie wybierz polecenieOpcje.
  3. Kliknij kartę Wydajność.
  4. Przesuń suwak Przyspieszanie wideo do pozycji Brak lub Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz przyspieszanie wideo DirectX dla plików WMV.
  5. Kliknij przycisk OK , a następnie zamknij i uruchomponownie odtwarzacz.

Czy ten artykuł był pomocny?