Czym jest Webex Document Loader?

Webex Document Loader (WDL) jest sterownikiem drukarki w aplikacji Webex, który pomaga importować i wyświetlać pliki takie jak Microsoft Word i PDF.


ODPOWIEDŹ

Narzędzie Webex Document Loader służy do:

  • WDL to sterownik drukarki zainstalowany w aplikacji Webex i służy do importowania plików dokumentów, takich jak MS Word i PDF, podczas korzystania z opcji Udostępnij > Plik > Prześlij i otwórz plik. Kliknij przycisk Dalej.
  • Drukowanie zdalne (tylko Support Center, Access Anywhere i Remote Access)

WDL nie służy do udostępniania:
  • Pliki programu PowerPoint
  • Dowolny plik udostępniony za pośrednictwem opcji Udostępnij aplikację lub Udostępnij mój ekran (te opcje używają oryginalnej aplikacji do otwierania i wyświetlania pliku)

Aby zainstalować lub odinstalować narzędzie Webex Document Loader, zobacz:
Czy ten artykuł był pomocny?