Co to jest program do ładowania dokumentów Webex?

Webex Document Loader to sterownik drukarki zainstalowany z naszymi produktami do spotkań i dostępu zdalnego.

Co to jest program do ładowania dokumentów Webex?

Jaki jest cel modułu ładującego dokumenty Webex?


rozwiązanie:

Webex Document Loader (WDL) to sterownik drukarki zainstalowany z naszymi produktami do spotkań i dostępu zdalnego.

Program ładujący dokumenty Webex jest używany do:

  • Importowanie plików dokumentów, takich jak Microsoft Word (. DOCX) i Adobe Acrobat (. PDF) do spotkania za pomocą opcji Udostępnij plik (w tym wideo)
  • Drukowanie zdalne (tylko Centrum pomocy technicznej, Dostęp z dowolnego miejsca i dostęp zdalny)
Uwaga:
WDL nie jest używany doudostępniania:
  • Pliki programu PowerPoint
  • Dowolny plik udostępniony za pośrednictwem opcji Udostępnij aplikację lub Udostępnij mój ekran (te opcje używają oryginalnej aplikacji do otwierania i wyświetlania pliku)

Aby zainstalować lub odinstalować program Webex Document Loader, zobacz następujące elementy:

Czy ten artykuł był pomocny?