Co to jest Webex Document Loader?

Webex Document Loader to sterownik drukarki instalowany wraz z naszymi produktami do spotkań i zdalnego dostępu.

Co to jest Webex Document Loader?

Jaki jest cel Webex Document Loader?


Rozwiązanie:

Webex Document Loader (WDL) to sterownik drukarki instalowany z naszymi produktami do spotkań i dostępu zdalnego.

Webex Document Loader służy do:

  • Importowanie plików dokumentów, takich jak Microsoft Word (. DOCX) i Adobe Acrobat (. PDF), na spotkanie za pomocą opcji Udostępnij plik (w tym wideo)
  • Drukowanie zdalne (tylko Centrum pomocy technicznej, Dostęp z dowolnego miejsca i Dostęp zdalny)
Uwaga: WDL jest częścią pakietu aplikacji Webex Meetings i nie jest częścią aplikacji Webex. Jeśli chcesz udostępnić plik inny niż Microsoft PowerPoint, musisz osobno zainstalować sterownik drukarki WDL.

WDL nie jest używany doudostępniania:
  • Pliki programu PowerPoint
  • Dowolny plik udostępniony za pośrednictwem opcji Udostępnij aplikację lub Udostępnij mój ekran (te opcje używają oryginalnej aplikacji do otwierania i wyświetlania pliku)

Aby zainstalować lub odinstalować program Webex Document Loader, zobacz:

Czy ten artykuł był pomocny?