Šta je Webex učitavač dokumenata?

Webex document Loader je upravljački program štampača koji je instaliran sa našim proizvodima za sastanak i daljinski pristup.

Šta je Webex učitavač dokumenata?

Koja je svrha webex učitavača dokumenata?


Rešenje:

Webex Document Loader (WDL) je upravljački program štampača koji je instaliran sa našim proizvodima za sastanak i daljinski pristup.

Webex učitavač dokumenata se koristi za:

  • Uvoz datoteka dokumenata, kao što je Microsoft Word (. DOCX) i Adobe Acrobat (. PDF) datoteke, na sastanak pomoću opcije Deljenje datoteke (uključujući Video)
  • Daljinsko štampanje (samo centar za podršku, pristup bilo gde i daljinski pristup)
Napomena: WDL je deo bundle aplikacije Webex Meetings i nije deo Webex aplikacije. Ako želite da delite datoteku koja nije Microsoft PowerPoint, morate posebno da instalirate WDL upravljački program štampača.

WDL se ne koristi zadeljenje:
  • PowerPoint datoteke
  • Sve datoteke koje se dele pomoću aplikacije za deljenje ili deljenje mojih ekrana (ove opcije koriste originalnu aplikaciju za otvaranje i prikazivanje datoteke)

Da biste instalirali ili deinstalirali Webex Document Loader, pogledajte sledeće:

Da li je ovaj članak bio koristan?