Šta je Webex Document Loader?

Datoteka Webex Document Loader (WDL) je upravljački program štampača u Aplikacija Webex koji uvozi i prikazuje datoteke kao što su Microsoft Word i PDF datoteke.


ODGOVOR

Datoteka Webex Document Loader se koristi za:

  • WDL je upravljački program štampača instaliran sa Aplikacija Webex i koristi se za uvoz datoteka dokumenta kao što su MS Word i PDF kada se koristi opcija Deli > datoteku > otpremanje i otvaranje datoteke. Kliknite na Dalje.
  • Daljinsko štampanje (Support Center, Access Anywhere i Remote Access samo)

WDL se ne koristi za deljenje:
  • PowerPoint datoteke
  • Bilo koja datoteka deljena putem opcije " Deli aplikaciju " ili "Deli moj ekran " (ove opcije koriste originalnu aplikaciju za otvaranje i prikazivanje datoteke)

Da biste instalirali Webex Document Loader Webex Document Loader, pogledajte sledeće:
Da li je ovaj članak bio koristan?