Błąd:„Spotkanie zostało anulowane” po kliknięciu łącza w wiadomości e-mail w celu dołączenia

Błąd:"Spotkanie zostało odwołane!" po kliknięciu linku e-mail, aby dołączyć.

Błąd:"Sesja została odwołana" podczas próby dołączenia do sesji szkoleniowej lub wydarzenia z linku e-mail.

Nie można dołączyć do spotkania z zaproszenia e-mail z powodu błędu "Spotkanie zostało anulowane!".

Gdy próbuję dołączyć do spotkania, otrzymuję komunikat "Spotkanie zostało anulowane!".

Przyczyna:

Możliwe przyczyny tego problemu to:

  • Link dołączenia w wiadomości e-mail jest uszkodzony z powodu zawijania wyrazów.Jeśli ostatnie znaki łącza sprzężenia są zawinięte w nowy wiersz, niektóre klienty poczty nie skojarzą ich z hiperłączem.
  • Spotkanie zostało odwołane przez gospodarza lub zostało zakończone.
Rozwiązanie:

Aby sprawdzić, czy spotkanie zostało odwołane lub rozpoczęło się wcześniej, skontaktuj się z gospodarzem.Aby uzyskać pomoc, zobacz: WBX71898 - Jak skontaktować się z gospodarzem spotkania?

Jeśli gospodarz zweryfikuje, że spotkanie jest w toku i nie zostało anulowane, wykonaj poniższe czynności.

Aby dołączyć do spotkania:

  1. Zamknij wszystkie otwarte okna przeglądarki.
  2. Otwórz przeglądarkę internetową.
  3. Skopiuj i wklej cały link dołączenia z wiadomości e-mail z zaproszeniem do paska adresu przeglądarki internetowej i naciśnij Enter.
  4. Kontynuuj normalne dołączanie do spotkania.

Czy ten artykuł był pomocny?