Jak wprowadzić zmiany na koncie hosta w witrynie Webex z włączoną funkcją logowania jednokrotnego?

Jak wprowadzić zmiany na koncie hosta w witrynie webex z włączonym logowaniem jednokrotnym?

Czy mogę ręcznie edytować konto hosta w witrynie Webex z włączonym logowaniem jednokrotnym?

Czy można ręcznie edytować konto hosta w witrynie webex z włączonym logowaniem jednokrotnym?

Jak aktywować lub dezaktywować konta hosta w witrynie Webex za pomocą logowania jednokrotnego?

Jak mogę wprowadzić zmiany na kontach hostów, jeśli automatyczna aktualizacja konta jest włączona z logowaniem jednokrotnym?

Rozwiązanie:

Zmiany na koncie hosta w witrynie webex z włączoną funkcją logowania jednokrotnego są dokonywane przy użyciu atrybutów potwierdzenia SAML, gdy włączona jest automatyczna aktualizacja konta. Niezależnie od tego, czy włączona jest funkcja Automatyczna aktualizacja konta, administrator witryny Cisco Webex Meetings może ręcznie wprowadzać zmiany na koncie hosta, logując się do portalu administracyjnego witryny Webex Meetings. Nie mogą jednak wprowadzać zmian w haśle użytkownika.

Uwaga: Jeśli z jakiegokolwiek powodu musisz zmienić hasło, musisz najpierw zmienić użytkownika na administratora witryny Webex Meetings, zanim wprowadzisz zmianę.

 

Czy ten artykuł był pomocny?