Kako da izvršim promene naloga domaćina na Webex lokaciji omogućenoj za SSO?

Kako da izvršim promene naloga domaćina na Webex lokaciji omogućenoj za SSO?

Da li mogu ručno da uređujem nalog domaćina na Webex lokaciji omogućenoj za SSO?

Da li je moguće ručno urediti host nalog na SSO omogućenoj Webex lokaciji?

Kako da aktiviram ili deaktiviram naloge domaćina na Webex lokaciji pomoću SSO-a?

Kako mogu da izvršim promene na nalozima domaćina ako je automatsko ažuriranje naloga omogućeno sa SSO?

Rešenje:

Promene na glavnom nalogu na Webex lokaciji omogućenoj za SSO se rade pomoću SAML atributa za potvrdu kada je omogućeno ažuriranje automatskog naloga. Bez obzira na to da li je automatsko ažuriranje naloga omogućeno ili ne, administrator lokacije Cisco Webex meetings može ručno da izvrši promene na nalogu domaćina tako što će se prijavljivati na portal "Administracija lokacije Webex sastanaka". Međutim, oni ne mogu da menjaju lozinku korisnika.

Napomena: Ako iz bilo kog razloga treba da promenite lozinku, moraćete prvo da promenite korisnika u administratora Lokacije Webex sastanaka, pre nego što napravite promenu.

 

Da li je ovaj članak bio koristan?