Jak włączyć wtyczkę Webex, aby dołączyć do spotkania w przeglądarce Chrome lub Firefox?

Włączanie wtyczki Webex dla przeglądarek Google Chrome (Windows, Mac), Firefox (Windows, Mac, Linux)

Jak włączyć wtyczkę Webex, aby dołączyć do spotkania w przeglądarce Chrome lub Firefox?

Jak dołączyć do spotkania Webex za pomocą Firefoksa lub Chrome po wyłączeniu wtyczek?

Błąd: "Wtyczki zostały zablokowane na tej stronie" podczas dołączania do spotkania za pomocą Firefoksa lub Chrome.

"ActiveTouch General Plugin Container potrzebuje twojej zgody na uruchomienie"

Aby włączyć wtyczkęWebex:


Google Chrome (Windows, Mac)

 1. Zrób jedno z poniższych:
  • Kliknij link Dołącz, który pojawi się w zaproszeniu e-mail lub wiadomości błyskawicznej.
  • Kliknij pozycję Dołącz na liście spotkań lub w obszarze spotkań w witrynie webex.
Zostanie wyświetlona strona Dodaj Webex do Chrome .
 1. Kliknij przycisk Dodaj Webex do Chrome .
 2. W wyświetlonym oknie podręcznym kliknij Dodaj rozszerzenie.

Firefox (Windows, Mac i Linux)** (Firefox 64-bitowy)
 1. Zrób jedno z poniższych:
  • Kliknij link Dołącz, który pojawi się w zaproszeniu e-mail lub wiadomości błyskawicznej.
  • Kliknij pozycję Dołącz na liście spotkań lub w obszarze spotkań w witrynie webex.
 2. Na stronie Pobierz aplikację Webex kliknij przycisk Pobierz.
 3. Uruchom pobrany instalator, aby dołączyć do spotkania.

 

Dodatkowe informacje:
Czy ten artykuł był pomocny?
Powiązane artykuły