Jak sprawdzić, czy dźwięk szerokopasmowy lub superszerokopasmowy jest używany podczas spotkania?

Jak sprawdzić, czy podczas spotkania jest używany dźwięk szerokopasmowy lub superszerokopasmowy?

Jak sprawdzić, czy podczas spotkania jest używany dźwięk szerokopasmowy czy superszerokopasmowy?

Rozwiązanie:

Aby sprawdzić, czy podczas spotkania jest używany dźwięk szerokopasmowy czy superszerokopasmowy:

  1. W oknie spotkania kliknij menu Pomoc, a następnie wybierz polecenie Sprawdzanie kondycji.
  2. W oknie Heath Checker wybierz Statystyki audio i wideo.

    Pojawi się okno "Statystyki audio i wideo"
  3. W oknie Statystyki audio i wideo:
  • Jeśli używany jest dźwięk szerokopasmowy lub superszerokopasmowy, kodek Voip (Audio) będzie wymieniony jako Opus.
  • Jeśli używany jest wąskopasmowy dźwięk, kodek Voip (audio) na liście będzie iLBC.

Czy ten artykuł był pomocny?