Kako da proverim da li se Wideband ili Super Wideband Audio koriste na sastanku?

Kako da proverim da li se Wideband ili Super Wideband Audio koriste na sastanku?

Kako da znam da li se Wideband ili Super Wideband audio zapis koristi na mom sastanku?

Rešenje:

Da biste proverili da li se Wideband ili Super Wideband Audio koriste na sastanku:

  1. U okviru prozora za sastanak izaberite meni "Pomoć", a zatim izaberite stavku "Provera zdravlja".
  2. U prozoru Heath Checker izaberite Audio & Video Statistiku.

    Pojaviće se prozor "Audio & Video statistika"
  3. U prozoru Audio & Video statistika:
  • Ako je Wideband ili Super Wideband Audio u upotrebi, navedeni Voip Codec (Audio) će biti Opus.
  • Ako je uskoband audio zapis u upotrebi, navedeni Voip Codec (Audio) će biti iLBC.
Da li je ovaj članak bio koristan?