Hur bekräftar jag att bredbands- eller superbra bredbandsljud används i ett möte?

Hur bekräftar jag att bredbands- eller superbra bredbandsljud används i ett möte?

Hur vet jag om bredbands- eller superbra bredbandsljud används i mitt möte?

Lösning:

Kontrollera om bredbands- eller superbra bredbandsljud används i mötet:

  1. I mötesfönstret klickar du på hjälpmenyn och väljer sedan Hälsokontrollen.
  2. I fönstret En checker väljer du Ljud- och videostatistik.

    Fönstret Ljud- och videostatistik visas
  3. I fönstret Ljud- och videostatistik:
  • Om bredbands- eller superbra bredbandsljud används kommer kode för voip (ljud) att vara Opus.
  • Om Smalbandsljud används är det angivna VoIP-kode (ljud) iLBC.

Var den här artikeln användbar?