Resetuj ustawienia serwera proxy za pomocą polecenia

Resetowanie ustawień serwera proxy i ponowne uruchamianie mogą pomóc w rozwiązaniu problemów z aplikacją.

Wykonaj poniższe czynności, aby zresetować ustawienia serwera proxy za pomocą wiersza polecenia:

  1. Przejdź do menu Start i wyszukaj „command” (polecenie)
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Polecenie monitu i wybierz Uruchom jako administrator
    WBX9000036950-1.png
  3. W oknie Polecenie monitu wpisz serwer proxy Netsh winhttp i naciśnij klawisz Enter
  4. Uruchom ponownie komputer

Czy ten artykuł był pomocny?